0515 – 414 423

Vergoedingen

Diabetes Mellitus
Personen met DM kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen.  De hoogte van de vergoeding en/of het aantal behandelingen is afhankelijk van de Simm’s classificatie welke door uw huisarts, internist of podotherapeut wordt vastgesteld.  De Simm’s classificatie is een risicoclassificatie en is specifiek voor personen met DM.
In 2015 hebben er voor personen met DM type 1 en DM type 2 een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Naast de Simm’s classificatie is de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen.  De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van het zorgprofiel:

Simm’s 0 –> geen zorgprofiel
Simm’s 1 –> zorgprofiel 1 of zorgprofiel 2
Simm’s 2 –> zorgprofiel 2 of zorgprofiel 3
Simm’s 3 –> zorgprofiel 4

Vergoeding uit basisverzekering
De zorgprofielen 2, 3 en 4 komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking uit de basisverzekering.  De vergoeding betreft alleen de medisch noodzakelijke zorg.  Het knippen van gezonde nagels, het verwijderen van eelt dat geen drukplekken veroorzaakt,
valt niet onder de medisch noodzakelijke zorg en wordt derhalve niet vergoed door uw verzekeraar.

Indien u voor uw diabetes onder behandeling bent bij uw huisarts en u heeft zorgprofiel 2 of hoger, dan komt u in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding van de medische noodzakelijke zorg via de ketenzorg.  Het aantal behandeling op jaarbasis is per zorgprofiel verschillend en wordt bepaald door de podotherapeut.
Als u voor uw diabetes onder behandeling bent bij de internist en u heeft zorgprofiel 2 en hoger, dan komt u eveneens in aanmerking voor vergoeding van de medisch noodzakelijke zorg.  Hiervoor heb ik contracten afgesloten met 3 podotherapiepraktijken in Sneek. Het behandelplan wordt door de podotherapeut opgesteld. Het aantal behandelingen is per persoon verschillend en afhankelijk van het zorgprofiel.

Aanvullende verzekering
De zorgprofielen 0 en 1 komen mogelijk voor vergoeding in aanmerking uit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u nakijken of uw verzekeraar de vergoeding heeft opgenomen in de aanvullende verzekering.

Facturatie
Via podotherapeut –> de medisch noodzakelijke zorg wordt rechtstreeks gedeclareerd.
Alle overige handelingen dien u zelf af te rekenen en zijn niet declareerbaar.